Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Panells sectorials

Els panells sectorials són un mecanisme de consulta i participació de las parts interessats en el procés de desenvolupament de les Regles de Categoria de Producte (RCP). Han estat formats panells per als aïllaments tèrmics, ceràmics, pedra i àrids.

Els panells estan formats per representants d’empreses, associacions empresarials o altres entitats o experts dins de determinades categories de producte i es convoquen en funció de l’interès d’empreses subministradores de productes de la construccions per obtenir una DAPcons®.