Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Administradors del Programa

El Cateb treballa per promoure la reducció del impacte de l’activitat constructiva i la dels seus professionals sobre l’entorn, és l’administrador del Programa DAPconstrucción®.

El programa disposa de diferents experts i assessors que col·laboren en la consecució del programa, així com amb diversos òrgans de consulta.