Tecresa registra les DAPcons® 100.011 i 100.016

4-11-2019

Tecresa és una empresa líder en Muntatge de revestiments refractaris, donant solucions industrials a nivell global des de 1986. Compta amb una dilatada experiència de més de 32 anys en el disseny i instal·lació de revestiments en tota mena d'instal·lacions en els diferents sectors industrials.

Amb la finalitat d'oferir productes cada vegada més lleugers, fiables i ambun menor impacte al seu entorn, ha registrat les DAPcons® 100.011 i 100.016.

Tecbor® és una línia de plaques ignífugues compostes per òxid de magnesi i altres additius reforçades amb fibra de vidre i presenten un acabat llest per a pintar. Els panells Tecbor® ofereixen diverses solucions constructives adequades per a protegir contra el foc depenent el gruix dels panells utilitzats. La protecció passiva es realitza específicament per a tota mena d'estructures i paràmetres que es presenten en la construcció; així com la protecció en industrials i túnels.

Tecwool® és la línia de morters ignífugs composts de llana de roca, ciment com a únic lligant hidràulic i altres additius en petits percentatges que s'incorporen en el procés de fabricació. Els assajos realitzats en laboratoris oficials certifiquen que els morters Tecwool® posseeixen una alta resistència al foc i adherència sobre qualsevol mena de suport i/o superfície: metall, formigó, fibra de carboni, xapa, revoltó ceràmic, conductes de xapa, franges, envans, trasdossats, etc.
 
L'empresa Rema Enginyeria SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquestes DAPcons® posteriorment verificades per ITEC. Tenen validesa fins a novembre de l'any 2024 i estan basades en les Regles de Categoria de Producte RCP 100 per a productes de construcció en general.

Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricadores que desitgen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre's amb la millora ambiental.