Qui som

La Unitat de Medi Ambient i Sostenibilitat del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona, fa ja més de 14 anys que treballa en l’àmbit de la promoció, la formació especialitzada, publicacions i l’assessorament especialitzat en el camps de la rehabilitació, la restauració, el manteniment i els aspectes mediambientals de la construcció d’edificis. 

El 1996 va ser el promotor i organitzador de les I Jornades de Construcció i Desenvolupament Sostenible. Des de l’any 2003 estem certificats per ISO 14001 i EMAS, formant part del Club EMAS des de l’any 2006. 

Complint amb el compromís ciutadà per la sostenibilitat hem redactat els 21 consells per tenir un habitatge sostenible, per tal d’incentivar la sostenibilitat d’edificis, amb equipaments per a la recollida selectiva, reducció de soroll intern, utilització de la llum natural, energies renovables i de materials amb ecoetiqueta i aprofitament d’aigua.

La Secció de Tecnologia, dins del Departament de Construccions Arquitectòniques I, és l’encarregada d’exercir la docència de les assignatures de l’àrea de coneixement que engloba els materials, la construcció, l’edificació i la tecnologia. Actualment s’estan impartint algunes assignatures relacionades amb el medi ambient, la construcció i l’arquitectura. Les seves línies de recerca recullen totes aquelles activitats d’investigació que es desenvolupen des de la tecnologia aplicada a la construcció arquitectònica, amb un esment especial als aspectes Tècnics i dels materials emprats. Actualment s’estan desenvolupant les següents:

  • Tècniques de construcció innovadores per a materials determinats
  • Propietats i comportaments dels materials de construcció
  • Sistemes i solucions constructives
  • Tecnologia de la construcció i medi ambient

L’Institut Cerdà és una Fundació Privada que actua de forma independent, neutral i no lucrativa. Col·labora amb entitats públiques i privades en l’impuls de projectes i iniciatives innovadores.

Les seves eines fonamentals consisteixen en analitzar situacions, evidenciar problemes i oportunitats, seleccionar alternatives i planificar actuacions.

Actua, bàsicament, en quatre àrees amb un elevat potencial de desenvolupament de canvi i d’emergència amb noves oportunitats de negoci, que són:

  • Energia
  • Logística i distribució
  • Medi ambient
  • Tecnologies de la informació

L’Asociación de Estudios Geobiologicos GEA, es va formar l’any 1991, amb l’objectiu d’agrupar els esforços i activitats per a divulgar i promoure l’estudi de la Geobiologia i la Bioconstrucció. Aquestes ciències – anomenades també “Medicines de l’Hàbitat” – estudien les interrelacions entre els éssers vius i les radicacions que emanen del centre de la terra, les que provenen de les radiacions còsmiques i les generades per la pròpia activitat humana i la seva influència en la salut de les persones així com els efectes nocius que puguin tenir alguns elements i materials de construcció. Aquests estudis serveixen per a conèixer la importància del lloc sobre el que es viu, i ens permeten realitzar les modificacions necessàries als edificis per a obtenir una major qualitat vida. L’Associació publica el butlletí trimestral “GEA”, que recull estudis, investigacions, projectes etc.

La Fundació ITL és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la prestació de serveis tecnològics avançats, formació, assessorament i difusió de tecnologia relacionada amb el sector de la construcció i, de manera especial en l’àmbit dels materials, el seu comportament i l’entorn, tenint com a objectiu fundacional la transferència d’informació, de tecnologia i d’innovació a les empreses, tècnics i professionals del sector.

Després d’obtenir l’any 2005 l’acreditació de la Generalitat de Catalunya com a centre de difusió tecnològica, la Fundació ITL pertany avui a la xarxa TECNIO impulsada pel govern català, com a centre tecnològic que ofereix serveis tecnològics de primera línia i clarament especialitzat en àmbits de gran projecció en el sector com són la rehabilitació, la construcció sostenible i la bioconstrucció. La Fundació ITL ha estat també l’entitat pionera del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.