Cifre Cerámica SL registra una DAPcons®

2-07-2019

L’empresa Cifre Cerámica SL, especialitzada en la producció de ceràmica, ha registrat una Declaració Ambiental de Producte verificada amb el Programa DAPconstrucción®. Aquesta DAP inclou el producte DAPcons® 002.023 referent a un tipus de Gres Porcelànic Mig que inclou diferents formats. Les variacions en els resultats de l’avaluació d’inventari del cicle de vida (EICV) en cap cas superen el 10%.
 
El producte es produeix a la Planta de Cifre Cerámica SL, situada a la Carretera de Villareal – Onda d’Onda, Castelló.
 
 L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l’encarregada d’elaborar l’anàlisi de cicle de vida ACV, sent verificada posteriorment per ITeC. Aquesta DAPcons® és vàlida fins el mes de maig del 2024 i es basa en les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per a productes de revestiment ceràmic – V.2 (2015).
 
En aquest cas, es tracta d’un ACV de bressol a la tomba, el que significa que 
s’analitzen els impactes ambientals generats durant la fase de fabricació, les etapes de construcció, l’ús i el fi de vida del producte.
 
El Programa DAPconstrucción es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes ambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.