Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Afiliació al Programa DAPconstrucción®

Poden ser membres del Programa DAPconstrucción® totes aquelles empreses fabricants que vulguin assolir una transparència mediambiental, immediata o futura, dels seus productes reduint l’impacte ambiental associat al cicle de vida dels edificis.

Per fer-se membre cal registrar-se com empresa i completar les dades que trobareu a la plataforma de gestió DAPcons https://www.dapcons.com

Un cop aprovada i acceptada la petició, s’envia la factura per a l’abonament de la quota d’afiliació anual i l’organització/empresa passa a formar part del Programa operador i a gaudir de tots els drets i avantatges que comporta.


Principals avantatges dels Membres del Programa DAPconstrucción®

  • Inscriure DAPs al programa DAPcons.
  • Formar part de la base de dates de les empreses membres del Programa.
  • Disposar d’assessorament, experiència i procediments del Programa en l’obtenció d’acreditacions mediambientals.
  • Accedir a les dades necessàries per al desenvolupament de l’Anàlisi del Cicle de Vida d’un producte.