Petjada mediambiental de productes de la UE

27-09-2019

El 2013, la Comissió Europea va començar a desenvolupar una iniciativa anomenada, petjada o empremta mediambiental de productes, coneguda pel seu acrònim en angles PEF (Products Environmental Footprint). Aquesta iniciativa planteja impulsar una metodologia per a ser utilitzada eventualment en les properes polítiques i legislacions europees relacionades amb la informació mediambiental que han d’incorporar els productes, com a component vital al programa 2020 per a un “mercat únic de productes ecològics”. 

La petjada mediambiental de productes europea –PEF- es basa en diverses normatives internacionals ISO per a l’anàlisi del cicle de vida ACV i  la declaració ambiental de producte DAP. Una gran part del treball realitzat en aquets anys s'ha centrat en l'elaboració de les regles de categoria de producte de la petjada ambiental anomenats, PEFCR, (de l’anglès “Product Environmental Footprint Category Rules", que s’ha realitzat per a unes 25 categories de productes diferents.
1. Piles i acumuladors
2. Pintures decoratives
3. Tubs de subministrament d'aigua calenta i freda
4. Detergents domèstics
5. Producte de paper
6. Equip informàtic
7. Cuir
8. Xapes metàl·liques
9. Calçat
10. Generació d'electricitat fotovoltaica
11. Papereria
12. Aïllament tèrmic
13. Samarretes
14. Sistema d'alimentació ininterrompuda
15. Cervesa
16. Cafè
17. Làctics
18. Alimentació per animals productors d'aliments
19. Peixos marins
20. Carn (boví, porcí, ovella)
21. Oli d'oliva
22. Aigua envasada
23. Pasta
24. Menjar per mascotes (gats i gossos)
25. Vi

Una de les principals novetats d’aquesta iniciativa són els vehicles de comunicació que proposa per a etiquetar els productes i traslladar la informació mediambiental al consumidor final. Caldrà estar atents als propers passos de la Comissió Europea, ja que els estudis del projecte pilot s’han finalitzat i la iniciativa de petjada mediambiental de productes PEF ha entrat en una fase de transició on s’estan avaluant tots els resultats i experiències adquirides fins ara per a prendre una decisió al respecte.

Per a més informació: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm