Dades de creixement de les DAP

18-07-2019

El creixement de les DAP basades amb la norma EN 15804 no parar de créixer des de l’any 2011 tal i com es pot veure en el gràfic adjunt de ConstructionLCA©

A continuació es descriuen cinc aspectes clau que poden justificar aquest increment de les DAP:

  • La regulació legal – A Europa esta apareixent un seguit de legislació que obliga a utilitzar les declaracions ambientals de productes -DAP-, registrada als programes nacionals per disposar de garanties per a evitar possibles reclamacions ambientals sobre els productes de construcció. A França es va iniciar l’any 2012 i es obligatori des del mes de juliol del 2017. A Belgica ho es des del 2015. La legislació francesa ha suposat un important creixement del nombre de DAPs en aquest país que avui ja es de més de 3000 DAPs.
  • La compra de productes – La DAP es cita en la legislació contractació pública verda italiana per a proporcionar proves del contingut de material reciclat, ja que els valors mínims es fixen a nivell d’edifici. A Califòrnia s’utilitzen en determinats productes clau (acer, aïllament, guix).
  • Certificació ambiental d’edificis: Les certificacions ambientals europees BREEAM (UK, NO, ES), HQE (FR), VERDE (ES), ITACA (IT), HPI (IE) i IBO Ökopass (AU) ofereixen crèdits per utilitzar productes amb DAP. Fora d’Europa el segell LEED (EUA), Greenstar (AUS/NZ) i GRIHA (IN) també ofereixen crèdits per utilitzar productes amb DAP. Als Estats Units, el crèdit DAP en el segell LEED ha impulsat el creixement de UL Environment EPD passant a prop de 1000 dels 170 que tenia el 2014.
  • ACV de l’edifici: la majoria dels sistemes de certificació ambiental d’edificis proporcionen crèdits per realitzar una ACV de l’edifici. Els nous edificis públics a Alemanya han de dur a terme un ACV de l’edifici com a part de la seva puntuació. Als Països Baixos, es obligatori per a tots els habitatges nous i projectes d’oficines de més de 100 m2.  A França, s’ha començat a requerir l’ACV de l’edifici per als nous edificis juntament amb requisits per reduir l’energia operativa i augmentar la generació integrada d’energies renovables. L’ús de la DAP en l’Anàlisi del Cicle de Vida dels edificis permet obtenir un estalvi a partir de la selecció de productes amb un menor impacte ambiental a nivell d’edifici. La digitalització de les DAP també significa que és més fàcil assegurar que les dades verificades dels productes estiguin disponibles per a aquells que realitzin l’anàlisi del cicle de vida de l’edifici dins de les eines i especialment les que es vinculen a BIM.
  • Informes: els grans promotors immobiliaris i els contractistes estan cada vegada més pressionats per informar de les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i per reduir les seves emissions.