Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Verificadors de productes DAPcons®

Els verificadors determinen si la declaració ambiental de producte elaborada per una empresa compleix amb les normes internacionals, els requisits del Programa i les regles de categoria de producte corresponent.

Els verificadors són professionals o institucions independents, acreditats pe r l’administrador del Programa DAPcons® que no han estat involucrats en la realització de l’ACV o l’esborrany de la DAPcons®, no tenen conflictes d’interessos amb l’empresa que la desenvolupa.

Verificadors acreditats:

Wellington, 19
08018 Barcelona
Tel. 933093404
fax 933004852
info@itec.cat
www.itec.cat
C/ Cobalto 95
08907 L’Hospitalet de Llobregat
telf. 932615435
ahorroenergetico@isolana.es
www.isolanaahorroenergetico.es
Torrent de Vallmora 24-26 1º 2ª
08320 El Masnou (Barcelona)
Tlfs 935559602/630643593
info@marcelgomez.com
www.marcelgomez.com
C/ Crevillente, 1, entlo.
12005 CASTELLÓ
Tel. 964059059
Mòbil: 609056194
info@rema.es
www.rema.es
Av. Roma 252-254
08560 MANLLEU
Tel. 938515055
admin@lavola.com
www.lavola.com
C/ Tuset, 19, 1r 3a
08006 Barcelona
info@ecopenta.com
ecopenta.com
C/ Montañana R60/R61
09200 Miranda de Ebro
secretaria@ctme.es
ctme.es
C/ Rauric 2a
08002 Barcelona
Tel. 930 260 560
Móvil 615 50 51 47
info@sendaconsultorias.com
http://www.sendaconsultorias.com

Acreditar-se com a verificador

El personal verificador ha de tenir una titulació de grau científic o tècnic o equivalent i demostrar tres anys d’experiència en sectors relacionats, a més, haurà de demostrar coneixements i experiència específica en el sector de la construcció, els seus productes i els aspectes ambientals relacionats; productes i processos relacionats amb la construcció; aplicació de la metodologia de l’ACV; normativa rellevant en relació a l’ACV; marc regulador relatiu a ecoetiquetes i el desenvolupament de RCP; programa d’ecoetiquetes tipus III.

Per conèixer els detalls exactes heu de consultar el punt 3.1.5 de les IGP.

Per acreditar-se com a verificador és necessari omplir el Formulari i aportar tota la informació requerida.

Quota d’acreditació dels verificadors

La quota per acreditar-se com a verificador és de 250€ i té una validesa de 5 anys.