APE Grupo registra la DAPcons® NTe.001 per a Gres Porcelánico Mitjà

2-01-2020

APE Grupo és líder en la creació d'espais diferenciats en oferir una àmplia gamma de ceràmica de disseny, productes tècnics avançats i serveis, es constitueix com a grup empresarial al febrer de 2016, aglutinant 3 marques amb més de 25 anys d'experiència i una oficina tècnica que aporta solucions arquitectòniques i d'interiorisme avançades.

Amb la finalitat d'oferir productes cada vegada més lleugers, fiables i amb un menor impacte al seu entorn, ha registrat la DAPcons® NTe.001.

El producte inclòs és un Gres Porcellànic que encloïa diferents models la variabilitat de resultats dels quals de l'Avaluació d'Impacte de Cicle de Vida (EICV) en cap cas supera el 10%. Es incloïen els següents grups de absorció:
 - Grup BIa: conformat per premsatge amb absorció d'aigua E ≤0,5%.
 - Grup BIb: conformat per premsatge amb absorció d'aigua 0,5% < Eb ≤ 3%.
 
El pes mitjà del producte és de 23,32 kg/m², el principal ús recomanat per a aquest producte és com a pavimentació de sòls i/o revestiment de parets i façanes, tant d'interior com d'exterior.
 
L'empresa Rema Enginyeria SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® posteriorment verificada per ITEC. Te validesa fins a gener de l'any 2025 i esta basada en les Regles de Categoria de Producte RCP NTe.001 per a Regles de categoria de productes per a rajoles ceràmiques.

Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.
 El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricadores que desitgen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre's amb la millora ambiental.