Programa DAPconstrucción®
Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Què són les DAPcons®?

Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP), en anglès, Environmental Product Declaration (EPD), aporten informació quantitativa dels impactes ambiental d’un producte al llarg del seu cicle de vida. Són conegudes com “Ecoetiquetes tipus III“. La informació que conté una DAPcons® es basa en l’anàlisi del cicle de vida (ACV) d’un material o sistema: consum energètic, l’esgotament de recursos; consum d’aigua; residus sòlids, canvi climàtic, acidificació atmosfèrica, pol·lució de l’aire i de l’aigua; destrucció de la capa d’ozó, formació d’ozó fotoquímic.

Les DAPcons® es fonamenten en diverses directrius ISO i s’han desenvolupant des de l'any 2000. A Europa, a partir del mandat de la Comissió Europea per al desenvolupament d’una normativa en el camp de la sostenibilitat dels treballs constructius, s’han desenvolupat a països com França, Alemanya, Suècia, Regne Unit, Holanda, Finlàndia, Noruega i Espanya. D’altres països, fora de l’UE ahn estat els EUA, Canadà, Japó o Corea.

Les DAPcons® són les Declaracions Ambientals de Producte de Construcció i són un instrument útil per a la millora ambiental en el sector de la construcció i per al compliment de la legislació nacional i internacional.

Existeixen també les DAPcons® sectorials, que mostren els valors mitjans d’un nombre de productes amb característiques funcionals similars. Aquestes resultaran especialment útils per al tècnic en la primera etapa de projecte on es requereix conèixer l’impacte ambiental d’un producte tipus sense conèixer el model ni la marca exacta.

Declaració Ambiental de Productes de Construcció
En aquest vídeo de l'Agenda de la Construcció Sostenible s'explica què són les Declaracions Ambientals de Producte, també anomenades EPD.


Descarregueu el díptic en PDF per a més informació.