Escalfament global

L’escalfament global és el procés gradual d’augment de la temperatura del Planeta Terra, per entre altres causes, la intensificació antròpica dels gasos d’efecte hivernacle. En aquest vídeo s’explica àmpliament, exposant la seva relació amb el sector de l’edificació.