Colorker registra les DAPcons® 002.012, 002.013 i 002.014 per a Gres Porcellànic Mitjà, Taulell Mitjà i Gres Esmaltat Mitjà

18-07-2016

Colorker neix en 1987 de la mà d'un grup d'emprenedors provinents de la indústria ceràmica, actualment ha evolucionat i expandit la seva visió, convertint-se en Colorker Group.

Amb la finalitat d'oferir productes cada vegada més lleugers, fiables i amb un menor impacte al seu entorn, ha registrat les DAPcons® 002.012, 002.013 i 002.014.

El Gres Porcellànic mitjà inclou diferents models la variabilitat de resultats dels quals de l'Avaluació d'Inventari de Cicle de Vida (EICV) en cap cas supera el 10%.
 S'inclouen els següents grups d'absorció:
 - Grup d'absorció BIa: conformat per premsatge en sec amb AA ≤0,5%.
 - Grup d'absorció BIb: conformat per premsatge en sec amb AA entre 0,5% i ≤3%.
 Pes mitjà: 23,88 kg/m²

El Taulell Mitjà, inclou diferents models de gres la variabilitat de resultats del qual de l'Avaluació d'Inventari de Cicle de Vida (EICV) en cap cas supera el 10%.
 S'inclou el següent grup d'absorció:
 - Grup d'absorció BIII: conformat per premsatge en sec amb AA > 10%.
 Pes mitjà: 17,90 kg/m²
 El principal ús recomanat per a aquest producte és com a revestiment de parets interiors.

Finalment, el Gres Esmaltat mitjà inclou models de Gres la variabilitat de resultats del qual de l'Avaluació d'Inventari de Cicle de Vida (EICV) tampoc supera el 10%.
 S'inclou el següent grup d'absorció:
 - Grup d'absorció BIIa: conformat per premsatge en sec amb AA entre 3% i ≤6%.
 Pes mitjà: 17,76 kg/m²
 El seu principal ús recomanat és revestiment de parets interiors.

L'empresa Rema Enginyeria SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquestes DAPcons® posteriorment verificades per ITEC. Tenen validesa fins a juliol de l'any 2021 i estan basades en les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per a productes de revestiment ceràmic.
 Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricadores que desitgen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre's amb la millora ambiental.