Informe del Medi Ambient a Catalunya 2019

4-02-2020

Com cada any, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha publicat l’informe de dades mediambientals de Catalunya, en el qual, es tracten els àmbits d'aigua, medi atmosfèric, biodiversitat i medi natural, canvi climàtic, producció i consum sostenibles, avaluació ambiental i residus.

L'objectiu d'aquest informe, és mostrar l'estat real de la situació mediambiental del nostre país, mitjançant uns indicadors que aporten informació transparent a la ciutadania, visualitzant els ambits on queda mes cami per fer.

Pot trobar l'Informe complet en el següent enllaç:

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/estadistica/estadistiques_i_indicadors_de_medi_ambient/publicacions_estadistiques/dades_ma_cat/cat_es/Dades_mediAmbCat2019_blau_cat.pdf