Rosagres renova la DAPcons® 002.017 per a rajola ceràmica premsada en sec

10-04-2017

Rosa Gres és una empresa familiar amb més de 180 anys d'història, projectes en més de 70 països i un equip humà format per més de 100 professionals, és una empresa líder en disseny i fabricació de paviment de gres porcellànic i col·labora de manera habitual amb els arquitectes i professionals per a crear solucions funcionals d'alt valor afegit.

Amb la finalitat d'oferir productes cada vegada més lleugers, fiables i amb un menor impacte al seu entorn, ha registrat la DAPcons® 002.017.


El producte analitzat és rajola ceràmica premsada en sec (B1a), amb absorció d'aigua Eb ≤ 0,5% (B1a) per a sòls i parets interiors i exteriors (1-PREN2017), i inclou els següents formats, no representant, en cap cas, variacions superiors al 10% en les entrades i sortides.

Rajola ceràmica premsada en sec grup BIa, Dimensions incloses (cm x cm):
 31x31; 31x62,6; 48,8x79,2; 15,25x78,25; 48,8x48,8; 11,9x24,4; 24,4x24,4; 24,4x48,8; 29,8x29,8; 29,8x59,8; 59,8x59,8;119x119; 59,4x119; 31,4x 59,4; 29,6x59,4

El principal ús recomanat per a aquest producte és tant per a revestiment com per a paviment.

L'empresa Rema Enginyeria SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® posteriorment verificada per ITEC. Té validesa fins a gener de l'any 2025 i està basades en les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per a productes de revestiment ceràmic.

Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricadores que desitgen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre's amb la millora ambiental.