Acidificació

Al llarg del seu cicle de vida, les activitats de la construcció generen uns impactes que, de no tenir-los en compte, poden provocar conseqüències negatives sobre el medi. Un d’aquests impactes és l’acidificació, que pot ocórrer tant al medi aquàtic com al medi terrestre.