Ozó troposfèric

L’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera és un problema derivat de moltes activitats, entre elles la construcció i rehabilitació d’edificis. En aquest vídeo coneixerem en profunditat un d’aquests gasos, l’ozó troposfèric, des de la seva formació als seus impactes.