Comparar productes DAPcons per a edificis NZEB

12-11-2018

Aconseguir una bona qualitat de l’envolupant de l’edifici és un requisit indispensable per disminuir la demanda energètica, i aconseguir un edifici de baix consum energètic (nZEB, nearly Zero Energy Building), de balanç energètic zero (NZEB, Net Zero Energy Building), d’edifici d’energia positiva, etc. En aquest sentit, serà obligatori, a partir del 31 de desembre de 2020, que els edificis de nova construcció siguin de consum d’energia gairebé zero nZEB, segons la directiva europea 2010/31/EU relativa a l’eficiència energètica dels edificis. En el cas dels edificis públics, l’obligació s’avança dos anys, al 31 de desembre de 2018. Aquests edificis tenen un elevat nivell d’eficiència energètica, i la quantitat quasi nul·la o molt baixa d’energia requerida ha d’estar coberta en àmplia mesura per energies renovables.

Per conèixer els factors que influeixen en el disseny i construcció dels edificis de consum d’energia gairebé zero, les entitats ICAEN, IREC, Leitat, Eurecat i CIMNE, organitzen un curs gratuït que es compon de 6 sessions on s’explica el marc normatiu, quins factors cal tenir en compte al dissenyar l’envolupant d’un edifici amb elevada eficiència energètica, quines són les instal·lacions convencionals i d’energies renovables més adients, i quin paper juga la gestió energètica per a què aquests edificis, un cop construïts, realment consumeixin poca energia.

Ara s’està realitzant la quarta edició, on també s’ha explicat les principals característiques dels Declaracions Ambientals de Producte i on Jordi Marrot del Programa DAPconstrucción ha mostrat com es poden comparar els diferents productes que formen l’envolupant de l’edifici per a poder prendre decisions ambientalment més encertades, podent utilitzar de forma gratuïta el comparador de DAPs habilitat en l’Agenda de la Construcció Sostenible.

Més informació