Les Declaracions Ambientals DAPcons® s’internacionalitzen

20-03-2018

A finals de l’any 2017, el Programa de Declaracions Ambientals de Productes de la construcció DAPconstrucción® s’ha auditat com a Programa Operador en l’associació internacional ECO Platform.

L’associació ECO Platform es va crear l’any 2013 i està formada pels principals Administradors de Programa Europeus de Declaracions Ambientals de Productes (DAP) per al sector de construcció. Aquesta Associació busca harmonitzar criteris per facilitar la lliure circulació de productes a Europa, evitant barreres tècniques basades en criteris ambientals. Per aconseguir aquesta harmonització l’Associació ECO Platform ha establert un sistema de qualitat intern que requereix superar un sistema d'auditories entre parells, a partir del qual es verifica la conformitat amb la Norma Europea EN 15804 i els requisits interns de l’Associació. Un cop superat aquest procés d’harmonització, les DAP registrades en els diferents programes auditats poden registrar-se en l’ECO Platform i incorporar la Marca EPD verified en la seva DAP. Aquest procés s’ha de tramitar a través de cada programa operador i pagar una taxa complementaria establerta per l’assocació ECO Platform en la seva web.

El procés d’auditories de l’ECO Platform es va iniciar l’any 2015, no obstant aquell any el Programa DAPconstrucción es trobava embarcat en canvis estructurals que l’han portat a modificar la seva instrucció general, el logo del programa que ha passat de DAPc® a DAPcons® i el model base de les DAPs, motiu pel qual no ha realitzat el procés d’harmonització i auditoria fins l’any 2016-2017.

Amb aquest reconeixement s’aconsegueix eliminar barreres ambientals per a les empreses fabricants de productes i materials de la construcció compromeses amb la sostenibilitat i el medi ambient, que volen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i que han confiat amb el Programa DAPconstruccion com a Administrador i registre del seus productes.