Exlabesa registra la DAPcons® 100.012 per a Sistemes de Mur Cortina

7-05-2019

Exlabesa és un grup empresarial fundat en 1966 que es dedica a l'extrusió d'alumini i el PVC, oferint una varietat de productes per a l'arquitectura i la indústria, des de les 7 plantes de producció que disposa amb presència en 40 països dels 3 continents.


 Amb la finalitat d'oferir productes cada vegada més lleugers, fiables i amb un menor impacte al seu entorn, ha registrat la DAPcons® 100.012 referent al sistema de mur cortina ECW-50. Els processos d'extrusió i lacatge dels perfils d'alumini es realitzen en les instal·lacions de EXLABESA de Valga (Pontevedra, Espanya), i el procés d’anoditzat es realitza en les instal·lacions de Rols (La Corunya, Espanya), el tall de perfils dels sistemes mur cortina es realitza en tallers de tota Espanya.


 Les façanes lleugeres ECW-50 són sistemes tipus estic, amb muntants i travessers d'alumini lacat i/o anoditzat, de 50mm de front vist i profunditats variables en funció de les necessitats. Es realitza el trencament de pont tèrmic mediant un perfil de PVC-O col·locat entre l'envidrament/contratapa i l'estructura d'alumini.


 L'empresa Rema Enginyeria SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® posteriorment verificada per ITEC. Té validesa fins a maig de l'any 2024 i està basada en les Regles de Categoria de Producte RCP 100 per a productes de construcció en general.


 Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.


 El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricadores que desitgen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre's amb la millora ambiental