Exlabesa registra una DAPcons® de portes i una altra de finestres

29-06-2018

Exlabesa és un grup empresarial fundat l’any 1966 que es dedica a l’extrusió d’alumini i el PVC, oferint una varietat de productes per l’arquitectura i l’industria, des de les 7 plantes de producció que disposa amb presencia en 40 països dels 3 continents.

Amb la finalitat d’oferir productes cada cop mes lleugers, fiables i amb un menor impacte amb el seu entorn, ha registrat dues Declaracions Ambientals de Producte verificades amb el segell DAPcons®, dins del Programa DAPconstrucción®: la DAPcons® 100.008 referent a la porta d’alumini amb trencament de pont tèrmic i la DAPcons® 100.009, referent a la finestra d’alumini amb trencament de pont tèrmic. Ambdós productes es fabriquen principalment a les plantes de producció d’Exlabesa situades a La Corunya i Pontevedra, però el tall dels perfils i acoblament es realitzen en tallers de tota Espanya.

El producte porta d’alumini amb trencament de pont tèrmic es un producte mitjà que inclou diverses sèries de portes fabricades amb perfils d’alumini lacats/anoditzats, amb trencament de pont tèrmic, amb doble vidre i amb obertures corredisses/amb frontissa. 

Per altra banda, el producte finestra d’alumini amb ruptura de pont tèrmic es un producte mitjà que inclou diverses sèries de finestres amb les mateixes característiques anteriorment citades.   

L’empresa ReMa-Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l’encarregada d’elaborar l’Anàlisi de Cicle de Vida ACV, essent verificada per INÈDIT Innovació SL. 

Aquestes Declaracions Ambientals de Productes són “del bressol a la tomba”, és a dir, s’analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l’etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida. Ambdues DAPcons®estan basades en les RCP 100 Productes de Construcció en General i NPCR 014 Windows and doors, EPD-Norgue i són vàlides fins el juny de 2023.

El Programa DAPconstrucción® es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.