Agenda Urbana de Catalunya: planifiquem junts el futur de les ciutats

31-05-2019

El 20 d’octubre de 2016, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el document final de la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III) celebrada a Quito, Equador. Com a annex del document, s’inclou la Nova Agenda Urbana, o altrament designada, la “Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom”. 

Arran d’aquest fet, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va considerar necessari impulsar un procés per elaborar l’Agenda Urbana de Catalunya, que haurà de permetre afrontar com a país els reptes que planteja el fenomen urbà per tal d’aprofitar les potencialitats de la urbanització i l’aglomeració, i alhora corregir-ne les seves debilitats.

L’Agenda pretén esdevenir el marc de referència estratègic per a les polítiques públiques dels propers anys, que doni resposta als reptes i oportunitats que es deriven de l’increment de població urbana, amb un enfocament multinivell, pluridisciplinari, de visió integrada i holística. Aquest gran objectiu ha de sorgir d’un ampli consens i ha de ser estratègic per a poder establir marcs per a governs locals i administracions. Amb aquesta finalitat es constitueix l’Assemblea Urbana de Catalunya, que és un òrgan pluridisciplinari i col·legiat, composat per representants de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, representants de l’àmbit local i representants del teixit associatiu ciutadà i empresarial.

La formulació dels continguts de l’Agenda Urbana de Catalunya requereixen coneixements tècnics i especialitzats en diversos camps, juntament amb el compromís dels diferents organismes governamentals que afecten a les ciutats i regions, així com les aportacions d’investigadors en temes urbans, del teixit associatiu, del teixit empresarial i de la ciutadania. Per tant, és necessària la participació de tots els actors de Catalunya i, en aquest context, s’ha considerat crucial promoure un procés de participació de l’Agenda Urbana de Catalunya.  Per aconseguir aquesta implicació s’ha organitzat un total de 6 sessions participatives que es celebraran del 6 de juny al 31 de juliol i en el que es tractarà sobre: 

1) Processos metabòlics 
2) Model de ciutat 
3) Mobilitat urbana 
4) Cohesió social 
5) Dimensió ciutadana 
6) Nova governança 
 

Per participar-hi us podeu inscriure a la següent adreça:

http://agendaurbanacatalunya.cat/participacio/