Élite Cementos registra una nova DAPcons®

23-01-2019

L’empresa Élite Cementos, especialitzada en la producció de ciment, ha registrat una nova Declaració Ambiental de Producte verificada amb el segell DAPcons®, dins del Programa DAPconstrucción®. Aquesta DAP inclou el producte DAPcons® 100.010 referent  a un tipus de ciment puzolànic, CEM IV/A (V) 42,5. Dels subtipus que apareixen, un d’ells és un ciment puzolànic de classe resistent 42,5 MPa i amb una alta resistència inicial. L’altre, és un ciment puzolànic resistent als sulfats, també de classe resistent 42,5 MPa i amb una alta resistència inicial.

El producte es produeix a la Planta d’Élite Cementos, situada a la Dàrsena sud del Port de Castelló.

L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l’encarregada d’elaborar l’Anàlisi de Cicle de Vida ACV, sent verificada posteriorment per ITeC. La DAPcons®és vàlida fins el mes de desembre del 2023 i es basa en les Regles de Categoria de Producte RCP 100 per a productes de la construcció en general.

En aquest cas, es tracta d’un ACV del bressol a la porta, el que significa que s’analitzen els impactes ambientals generats durant la fase de fabricació del producte i deixant fora les etapes de construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes ambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.