MARKETcons

Sobre MARKETcons

L'objectiu de MARKETcons és promoure la reutilització de productes de la construcció per tal d'apropar-nos més a un model d'economia circular.

MARKETcons ha estat realitzat pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona, amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya.

Amb el suport de: