Productes
Dcal pastes i morters de calç aèria
Tipus de producte:
Calç natural
Empresa:
DCAL
Destaquem:

Producte 100% natural.

Característiques:

Productes en base a calç ideals per a rehabilitacions, restauracions i obra nova. La porositat i transpirabilitat fan que sigui ideal per a estances amb nivells d'humitat relativament alts.

Aplicació:

Productes de fàcil aplicació que tan sols requereixen manteniment a llarg plaç.

Disponibilitat:

Pasta de calç aèria envellida, base per a la pròpia preparació de morters, pintures, ... compatible amb tots els materials base per a construcció, excepte guix. Pasta de calç aèria envellida i tamisada, base per a pintures i estucs d'alta decoració. Morter de calç aèria amb àrid gruixut, aporta aïllant tèrmic i acústic, dóna planimetria. Es pot fer servir com a producte de base i acabat. Morter de calç aèria amb àrid fi, és un producte d'acabat, apte per a interiors i exteriors. Disponible en colors. Morter de calç aèria amb àrid extrafí, producte d'acabat amb un resultat totalment llis, similar al marbre. Segons la seva aplicació s'obtenen diverses textures. Disponible en colors.

Bruguer Acrylic Brillant
Tipus de producte:
Pintura acrí­lica
Empresa:
AkzoNobel
Destaquem:

Emissions: Baixa emissió de Compostos Orgànics Volàtils. Residus: No conté residus tòxics o perillosos.

Característiques:

Esmalt acrílic indicat per treballs de protecció i decoració en general; la seva propietat de no tornar-se groguenc el fan apropiat per radiadors i tuberies de calefacció. És aconsellable en usos per hospitals, restaurants i quiròfans pel seu secatge ràpid i ausencia d´olor. També indicat per treballs de rotulació.

Aplicació:

Disponibilitat:

MASTERTOP P 617 FAST
Tipus de producte:
Imprimació epoxi bicomponent
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Imprimació epoxi bicomponent lliure de dissolvents de curat ràpid i d'aplicació a baixes temperatures. Propietats: Curat a baixa temperatura, baixa viscositat, fàcil d'aplicar, excel·lent penetració en el suport, segella els porus i els capil·lars i excel·lent adherència sobre el suport.

Aplicació:

MASTERTOP P 617 FAST està dissenyada per l'ús, tant d'interior com d'exterior, com a imprimació sobre suports minerals, com el formigó i el morter amb els sistemes de paviments MASTERTOP i els sistemes d'impermeabilització CONIPUR, on les temperatures siguis massa baixes per una imprimació epoxi d'ús general o en aquelles aplicacions on la reducció del temps de curat sigui un paràmetre important.

Disponibilitat:

MASTERTOP P 617 FAST es subministra en conjunts de 15,3 kg.

MASTERTOP BC 361 N
Tipus de producte:
Recobriment de poliuretà
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Recobriment de poliuretà autoanivellant per paviments decoratius. Revestiment de poliuretà bicomponent lliure de dissolvents, autoanivellant, elàstic, pigmentat, de baixes emissions, de color estable i resistent als raigos UV per paviments decoratius. Propietats: Baixes emissions segons AgBB, estable al color, resistent als raigos UV, elàstic, alt grau de confortabilitat al trepitjar, absorció del soroll, resistent, robust, capacitat de pontejar les fissures, fàcil d'aplicar i excel·lent capacitat d'autoanivellació.

Aplicació:

MASTERTOP BC 361 N és un revestiment autoanivellant de poliuretà alifàtic bicomponent pigmentat per paviments. Lliure de dissolvents i de baixes emissions, que s'endureix formant un material elàstic, resistent, fàcil de mantenir i tolerant a un ampli rang de productes químics de netejar i a una varietat de compostos químics. Degut a la seva naturalesa alifàtica, MASTERTOP BC 361 N és estable de color i resistent als raigos UV. MASTERTOP BC 361 N pot ser utilitzat fresc sobre fresc amb l'objectiu de realitzar paviments decoratiu policromàtics. És la base del sistema MASTERTOP 1326 i MASTERTOP 1327 D, gamma de paviments decoratius especialment dissenyats per la seva aplicació a botigues, guarderies, bars i restaurants, àrees de recepció i oficines.

Disponibilitat:

MASTERTOP BC 361 N es subministra en conjunts de 13 i 26 kg.

MASTERTOP BC 375 N
Tipus de producte:
Recobriment de poliuretà
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Revestiment de poliuretà bicomponent lliure de dissolvents, autoanivellant, elàstic, pigmentat, de baixes emissions. Propietats: Baixes emissions segons AgBB, Excel·lent capacitat d'autoanivellació, resistent a l'abrasió, robust, excel·lent capacitat airejant, fàcil de netejar i mantenir, capacitat de pontejar les fissures elàstiques i bona resistència química.

Aplicació:

MASTERTOP BC 375 N s'utilitza en interiors on es requereix una resistència al tràfic mitjà o pesat. És adequat per suports minerals com el formigó i el morter, prèviament imprimats amb imprimació epoxi MASTERTOP. També pot aplicar-se sobre suports bituminosos amb una prèvia imprimació amb el mateix MASTERTOP BC 375 N. Forma part de la gamma de paviments MASTERTOP 1324.

Disponibilitat:

MASTERTOP BC 375 N es subministra en conjunts de 30 kg.

MASTERTOP P 615
Tipus de producte:
Imprimació epoxi bicomponent
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Imprimació epoxi, sense dissolvents, per a suports de formigó contaminats per olis/gasoil. Propietats: Viscositat reduïda, excel·lent adherència al suport, fàcil aplicació, segellat de porus i capil·lars del formigó, tolerant amb la humitat del suport, baixa emissió de volàtils, apte per aplicacions sobre suports de formigó contaminat amb olis (prèvia neteja).

Aplicació:

Imprimació prèvia a l'aplicació de recobriments amb base epoxi o de poliuretà en la gamma de paviments MASTERTOP o els sistemes de impermeabilització CONIPUR (solament per aplicació manual) sobre suports de formigó contaminats amb olis i/o gasoil.

Disponibilitat:

MASTERTOP P 615 es subministra en conjunts de 16,9 kg.

MASTERTOP P 617
Tipus de producte:
Imprimació epoxi bicomponent
Empresa:
BASF
Destaquem:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Característiques:

Imprimació epoxi bicomponent lliure de dissolvents d'ús general per recobriments sintètics sobre suports minerals. Propietats: Baixa viscositat, fàcil d'aplicar, excel·lent penetració en el suport, segella els porus i els capil·lars, excel·lent adherència sobre el suport i baixes emissions.

Aplicació:

MASTERTOP P 617 està dissenyada per l'ús, tant d'interior com d'exterior, com a imprimació sobre suports minerals, com el formigó i el morter amb els sistemes de paviments MASTERTOP i els sistemes d'impermeabilització CONIPUR. És possible utilizar-la com a imprimació espatulada afegint MASTERTOP F1 en una proporció des de 1:0,5 fins a 1:2, MASTERTOP P 617. Cumpleix amb els requisits de les normatives competents pel que fa a l'efecte de la humitat ascendent. MASTERTOP P 617 ha estat assajat i classificat per les seves baixes emissions en sistemes com el MASTERTOP 1325.

Disponibilitat:

MASTERTOP P 617 es subministra en conjunts de 18 kg.

ECOPLAST Pintura ecològica
Tipus de producte:
Pintura plàstica
Empresa:
Pinturas Palcanarias
Destaquem:

Residus: No conté residus tòxics o perillosos. Aigua: No transmet elements tòxics o contaminants a l'aigua. Emissions: No emet gasos tòxics o perillosos.

Característiques:

Pintura basada en copolímers acrílics especials. No desprén olor i té gran capacitat de cubrició i adherència sobre tot tipus de superfícies.

Aplicació:

Disponibilitat:

PAL-LAC
Tipus de producte:
Esmalt acrílic ecològic
Empresa:
Pinturas Palcanarias
Destaquem:

Residus: No conté residus tòxics o perillosos. Aigua: No transmet elements tòxics o contaminants a l'aigua. Emissions: No emet gasos tòxics o perillosos.

Característiques:

Esmalt acrílic a l'aigua, formulat amb resines acríliques emulsionades en aigua i pigments de màxima garantia per la decoració en interiors i exteriors.

Aplicació:

Water-based acrylic enamel, formulated with acrylic resins emulsified in water and pigments with a maximum guarantee for indoors and outdoors decoration.

Disponibilitat:

Gres porcelànic mig - Porcelanosa
Tipus de producte:
Revestiment ceràmic
Empresa:
PORCELANOSA Grupo
Destaquem:

El producte disposa d’una ecoetiqueta tipus III o Declaració Ambiental de Producte del Sistema DAP®construcció, mostrant així de manera quantificada, desglossada i verificada els impactes ambientals associats al seu cicle de vida. Les dades més destacades en fase de fabricació són: Indicadors d’impacte: Per m2 de revestiment: Potencial d’escalfament global:16,20 kg CO2 Consum d’energia primària renovable:17,20 MJ Consum d’energia primària no renovable: 251 MJ Consum d’aigua dolça: 0,087 m3 Producció de residus: 8,74 kg Per a més informació ambiental del producte pot accedir al document complet de la DAPconstrucció del producte (pdf adjunt).

Característiques:

El producte Gres porcelànic mig de Porcelanosa està composat bàsicament per argiles, sorra, feldespat amb una capa d'esmalt composada principalment per feldespat, carbonat, silicats i caolí entre d'altres.

Aplicació:

El principal ús recomenat per a aquest producte és com pavimentació de terres i/o revestiments de parets i façanes, tant d'interior com d'exterior.

Disponibilitat:

El producte inclòs és un Gres porcelànic mig que inclou els següents models de Gres: Grup d'absorció d'aigua BIb y BIa (Conformat per prensat en sec amb AA entre el 0,5 y el 3% i < 0,5% respectivament). Denominació comercial: STON-KER / PAR-KER / STON-KER FACHADAS / PAVIMENTOS. Formats nominals (cm): 14,3x120x1,2 / 19,3x120x1,2 / 29,4x120x1,2 / 18x65,9x1 / 43,5x43,5x1 / 43x65,9x1 / 59,6x59,6x1,1 / 80x80x1,2 / 59,6x120x1,2.

Rajola Ceràmica - Rosa Gres
Tipus de producte:
Revestiment ceràmic
Empresa:
Rosa Gres
Destaquem:

El producte disposa d’una ecoetiqueta tipus III o Declaració Ambiental de Producte del Sistema DAP®construcció, mostrant així de manera quantificada, desglossada i verificada els impactes ambientals associats al seu cicle de vida. Les dades més destacades en fase de fabricació són: Indicadors d’impacte: Per m2 de revestiment: Potencial d’escalfament global: 16,70 kg CO2 Consum d’energia primària renovable: 57,80 MJ Consum d’energia primària no renovable: 256 MJ Consum d’aigua dolça: 0,0565 m3 Producció de residus: 5,30 kg Per a més informació ambiental del producte pot accedir al document complet de la DAPconstrucció del producte (pdf adjunt).

Característiques:

El producte Rajola cerámica presnada en sec (Bia) està compost bàsicament per argila, feldspat i amb una capa d'esmalt compost principalment per feldspat, carbonat, silicats, i caolí entre d'altres.

Aplicació:

El principal ús recomanat per a aquest producte és tant per a revestiment com per paviment.

Disponibilitat:

El producte inclòs és una Rajola cerámica prensada en sec (BIa) que inclou els següents formats: Grup d'absorció d'aigua: BIa tots Dimensions (cm): 11,9x24,4; 24,4x24,4; 31x31; 31x62,6; 59,4x59,4; 59,4x119; 15,25x78,25; 24,4x49,4; 5,6x24,4; 32x32; 60x60; 29,6x59,4; 39,5x119; 119x119; 29,8x29,8; 29,8x59,8; 59,8x59,8.

Rajola blanca - Colorker
Tipus de producte:
Revestiment ceràmic
Empresa:
Colorker
Destaquem:

Característiques:

El producte Rajola blanca està compost bàsicament per argila, feldspat i sorra amb una capa d'esmalt compost principalment per feldspat, carbonat, silicats i caolí entre d'altres.

Aplicació:

El principal ús recomanat per a aquest producte és tant per a revestiment com per paviment.

Disponibilitat:

El producte inclòs és un Azulejo blanco mig que inclou els següents models: Grup d'absorció d'aigua: BIII tots Denominació comercial: Revestimiento pasta blanca Formats nominals (cm): 25x40; 20x60; 31x44; 30x90; 29,5x89,3; 30,5x60,5; 29,5x59,5 / 25x40; 20x60; 31x44; 31,6X61,6; 30x90; 29,5x89,3; 30,5x60,5; 29,5x59,5.

MB60
Tipus de producte:
Morter de calç
Empresa:
FASSA
Destaquem:

Producte natural.

Característiques:

Morter de calç per acabat de murs interiors i exteriors de diferent granulometria. Base de aglomerant calç natural, hidràulica i sorra.

Aplicació:

S’utilitza com morter per a la seva execució. Requereix la construcció de maons o blocs de maons on es requereix l’absència de ciment Portland gris i una lletada de color clar.

Disponibilitat:

Sacs amb protecció especial contra la humitat de 30 kg aprox.

Maó Eco Klinker
Tipus de producte:
Peça ceràmica - Fabricació biogàs
Empresa:
Piera Ecoceramica
Destaquem:

La utilització d'energies no renovables per a la fabricació de 1m3 de bloc ceràmic implica una despesa de 1600 MJ enfront dels 700 MJ en el cas d'utilitzar energies renovables. La utilització del biogàs en el procés de fabricació dels maons Eco Klinkers redueix un 35% les emissions de CO2.

Característiques:

Els maons Eco Klinkers de Piera Ecoceràmica estan fabricats amb biogàs, comportant una reducció del 35% de les emissions de CO2 durant el procés de producció. El biogàs és un combustible net, que disminueix la contaminació ambiental en tot el procés industrial i resulta en un producte ecològic i respectuós amb el medi ambient. El biogàs que empra Piera Ecocerámica prové del tractament dels residus orgànics enterrats sota capes d'argila a l'abocador de Can Mata, situat a Hostalets de Pierola. Piera Ecocerámica evita l'emissió a l'atmosfera d'unes 17.000 Tm/any de CO ² a més d'altres gasos d'efecte hivernacle o destructors de la capa d'ozó. El sistema d'utilització del biogàs de Piera Ecocerámica permet aplicar aquesta font d'energia en la fabricació del 95% dels productes de Piera, aportant un 45% del total d'energia tèrmica emprada. D'aquesta manera, els productes es fabriquen amb un baix índex d'emissions atmosfèriques i un total compromís de respecte al medi ambient. Tot el catàleg de maons cara vista de Piera Ecocerámica és compatible amb el sistema Structura de construcció de façana ventilada i autoportant que compleix amb les exigències del CTE.

Aplicació:

Disponibilitat:

La gamma de Eco Klinkers es comercialitza en els següents models: Venècia: 28 x 13,5 x 5,7 - 28 x 12 x 4,9 (cm), Bellaterra: 28 x 13,5 x 5,7 - 25 x 12 x 4,9 (cm), Rojo Clinker: 27,6 x 13,3 x 4,8/5,8 - 24 x 11,5 x 4,9 (cm), Tuareg: 28 x 13,5 x 5/6 - 24 x 11,5 x 5 (cm), Sahara: 28 x 13,5 x 5/6 - 24 x 11,5 x 5 (cm), Tundra: 28 x 13,5 x 5/6 - 24 x 11,5 x 5 (cm). Els Ecoclinkers de Piera Ecocerámica tenen una alta resistència, per damunt dels 55 N/mm2 i una absorció baixa, entre el 4 i el 5% de mitjana.