Productes
URSA GLASSWOOL P4222 Panel VN en Rollo
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic i acústic
Empresa:
URSA
Destaquem:

Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat CE, AENOR i distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, i Distintiu de Garantia de Salubritat EUCEB.

Característiques:

És una llana mineral d'origen petri inorgànic, composta per un entrellaçat de filaments aglutinats mitjançant una resina ignífuga. Recobert amb un vel de suspens negre, repel·lent a l'aigua.

Aplicació:

S'utilitza com aïllament tèrmic i acústic en falsos sostres.

Disponibilitat:

Es presenta en format rotllo, de 1,20 m d'ample, una longitud de 15,50 m i un gruix de 25 mm.

URSA GLASSWOOL P0081 Panel Acustic en Rollo
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic i acústic
Empresa:
Buresinnova
Destaquem:

Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat CE, AENOR i distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i Distintiu de Garantia de Salubritat EUCEB.

Característiques:

És una llana mineral d'origen petri inorgànic, composta per un entrellaçat de filaments aglutinats mitjançant una resina ignífuga.

Aplicació:

S'utilitza com aïllament tèrmic i acústic en envans amb entramat metàl·lic.

Disponibilitat:

Es presenta en els següents formats rotllo: - mida 0,40 m d'ample, una longitud de 10,80 m i un gruix de 45 mm. - mida 0,60 m d'ample, una longitud de 10,80 m i un gruix de 45 mm. - mida 0,40 m d'ample, una longitud de 8,10 m i un gruix de 65 mm. - mida 0,60 m d'ample, una longitud de 8,10 m i un gruix de 65 mm.

URSA GLASSWOOL P1281 Panel Mur
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic
Empresa:
URSA
Destaquem:

Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat CE, AENOR, distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i DIT 380R/09, i Distintiu de Garantia de Salubritat EUCEB.

Característiques:

És una llana mineral d'origen petri inorgànic, composta per un entrellaçat de filaments aglutinats mitjançant una resina ignífuga. Revestida de paper kraft com a barrera de vapor.

Aplicació:

S'utilitza com aïllament tèrmic intermedi en parets de doble fulla de fàbrica d'obra vista.

Disponibilitat:

Es presenta en els següents formats panells: - mida 0,60 m d'ample, una longitud de 1,35 m i un gruix de 50 mm. - mida 0,60 m d'ample, una longitud de 1,35 m i un gruix de 60 mm. - mida 0,60 m d'ample, una longitud de 1,35 m i un gruix de 80 mm.

URSA GLASSWOOL M0021 Manta fieltro
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic
Empresa:
URSA
Destaquem:

Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat CE, AENOR i distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i Distintiu de Garantia de Salubritat EUCEB.

Característiques:

És una llana mineral d'origen petri inorgànic, composta per un entrellaçat de filaments aglutinats mitjançant una resina ignífuga.

Aplicació:

S'utilitza com aïllament en cobertes de doble xapa metàl·lica amb separadors.

Disponibilitat:

Es presenta en els següents formats rotllo: - mida 1,20 m d'ample, una longitud de 10,00 m i un gruix de 80 mm. - mida 1,20 m d'ample, una longitud de 8,00 m i un gruix de 100 mm. - mida 1,20 m d'ample, una longitud de 6,00 m i un gruix de 120 mm.

URSA GLASSWOOL M1021 Manta papel
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic
Empresa:
URSA
Destaquem:

Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat CE, AENOR i distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i Distintiu de Garantia de Salubritat EUCEB.

Característiques:

És una llana mineral d'origen petri inorgànic, composta per un entrellaçat de filaments aglutinats mitjançant una resina ignífuga. Revestida de paper kraft com a barrera de vapor.

Aplicació:

S'utilitza com a aïllant tèrmic entre envanets.

Disponibilitat:

Es presenta en els següents format rotllo: - mida 0,60 m d'ample, una longitud de 11,00 m i un gruix de 80 mm. - mida 1,20 m d'ample, una longitud de 11,00 m i un gruix de 80 mm. - mida 1,20 m d'ample, una longitud de 8,50 m i un gruix de 100 mm. - mida 1,20 m d'ample, una longitud de 6,50 m i un gruix de 120 mm. - mida 1,20 m d'ample, una longitud de 5,50 m i un gruix de 140 mm.

URSA TERRA PLUS
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic i acústic
Empresa:
URSA
Destaquem:

Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat CE, AENOR i distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i Distintiu de Garantia de Salubritat EUCEB.

Característiques:

És una llana mineral d'origen petri inorgànic, composta per un entrellaçat de filaments aglutinats mitjançant una resina ignífuga.

Aplicació:

S'utilitza com aïllament tèrmic i acústic, de parets mitgeres de fàbrica de maó.

Disponibilitat:

Es presenta en format panel, de mida 0,60 m d'ample, una longitud de 1,35 m i un gruix de 30 mm, 40 mm o 50 mm.

URSA TERRA en Panel
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic i acústic
Empresa:
URSA
Destaquem:

Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat CE, AENOR i distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, i Distintiu de Garantia de Salubritat EUCEB.

Característiques:

És una llana mineral d'origen petri inorgànic, composta per un entrellaçat de filaments aglutinats mitjançant una resina ignífuga.

Aplicació:

S'utilitza com a aïllant tèrmic i acústic, d'envans de placa de guix i de parets mitgeres amb extradossat de placa de guix.

Disponibilitat:

Es presenta en format panel, de mida 0,60 m d'ample, una longitud de 1,35 m i un gruix de 45 o 65 mm.

URSA TERRA en Rollo (65 mm)
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic i acústic
Empresa:
URSA
Destaquem:

Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat CE, AENOR i distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i Distintiu de Garantia de Salubritat EUCEB.

Característiques:

És una llana mineral d'origen petri inorgànic, composta per un entrellaçat de filaments aglutinats mitjançant una resina ignífuga.

Aplicació:

S'utilitza com a aïllant tèrmic i acústic, d'envans de placa de guix i de parets mitgeres amb extradossat de placa de guix.

Disponibilitat:

Es presenta en format rotllo, de mida 0,40 m o 0,60 m d'ample, una longitud de 10,80 m i un gruix de 65 mm.

URSA TERRA en Rollo (45 mm)
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic i acústic
Empresa:
URSA
Destaquem:

Disposa de Distintiu de Garantia de Qualitat CE, AENOR i distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental, i Distintiu de Garantia de Salubritat EUCEB.

Característiques:

És una llana mineral d'origen petri inorgànic, composta per un entrellaçat de filaments aglutinats mitjançant una resina ignífuga.

Aplicació:

S'utilitza com a aïllant tèrmic i acústic, d'envans de placa de guix i de parets mitgeres amb extradossat de placa de guix.

Disponibilitat:

Es presenta en format rotllo, de mida 0,40 m o 0,60 m d'ample, una longitud de 13,50 m i un gruix de 45 mm.

Thermacork eco
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic
Empresa:
Cork2000
Destaquem:

Recursos: Fabricat amb material reciclat en un % sense especificar, granulats de suro que no s’aprofiten en la manufactura de taps de suro. Fabricat amb recursos renovables en un 100%. Producte de llarga vida útil. Residus: de reciclatge en un % sense especificar.

Característiques:

Planxes d’aïllament tèrmic i acústic d’aglomerat de suro expandit 100% naturals. El granulat de suro s’aglomera amb la mateixa resina que el suro segrega. És un producte que permet ventilar els espais interiors, no li afecta la condensació d’humitats residuals. La seva densitat és de 110Kg/m3. Té una conductivitat tèrmica de 0.040 W/m k. Classificació al foc Euroclasse E.

Aplicació:

Aïllament interior per a parets, sostres i sota paviments. Utilitzat entre bigues de sostre, tancaments verticals interiors, trasdossat de guix, aïllament de golfes, entre forjat i paviment, aïllament de mur exterior, etc.

Disponibilitat:

Gruix (mm) Mesures (m) Planxes/Paquet 30 0.5 x 1 10 40 0.5 x 1 8 50 0.5 x 1 6.

Ultracoustic R
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic interior
Empresa:
Knauf Insulation
Destaquem:

Ostenta la preceptiva Declaració de Prestacions CE, d'acord amb el Reglament Europeu de Productes de la Construcció, la marca nacional de qualitat N d'AENOR i el segell ACERMI francès. Així mateix, el certificat EUCEB garanteix que Ultracoustic R és un producte biosoluble i no perillós per a la salut, d'acord amb la Directiva Europea 97/69 / CE. Ultracoustic R està certificat amb l'Ecoetiqueta tipus I (segons ISO 14024) Eurofins Gold per les seves baixes emissions en COVs i la seva contribució a la Qualitat d'Aire interior en els edificis.

Característiques:

Ultracoustic R és un aïllant termoacústic en panells compactes de Llana Mineral Natural. Es caracteritzen per la seva estructura porosa que reté fortament aire en el seu interior i per la seva mida i diàmetre dels seus filaments, a més de la seva elasticitat.

Aplicació:

En elements divisoris i trasdossats interiors, especialment en sistemes d'envans secs amb entramats autoportant i plaques de guix laminat.

Disponibilitat:

Panells compactes disponibles en diferents espessors, amb l'objectiu de poder solucionar qualsevol exigència tèrmica i acústica en divisòries i tancaments verticals per a edificiació residencial, oficines, locals comercial o hospitals, tant en obra nova com en rehabilitació: prets d'entramat autoportant i guix laminat (PYL) amb montants metàl·lics cada 400 ó 600 mm, trasdossats per una o ambdúes cares de les parets antigues, etc

Ultracoustic P
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic interior
Empresa:
Knauf Insulation
Destaquem:

Ostenta el certificat de conformitat CE, d'acord amb la norma EN 13162, així com el certificat voluntari europeu KEYMARK, la marca nacional de qualitat N d'AENOR i el segell ACERMI francès. Així mateix, el certificat EUCEB garantitza que Ultracoustic P és un producte biossoluble i no perillós per a la salut, d'acord amb la Directiva Europea 97/69/CE. Fabricat amb ECOSE® Technology (tecnologia de resina lliure de formaldehids).

Característiques:

Ultracoustic P és un aïllant termoacústic en panells compactes de Llana Mineral Natural. Es caracteritzen per la seva estructura porosa que reté fortament aire en el seu interior; i, pel seu tamany i diàmetre dels seus filaments i la seva elasticitat.

Aplicació:

En elements divisoris i trasdossats interiors, especialment en sistemes d'envans secs amb entramats autoportant i plaques de guix laminat.

Disponibilitat:

Panells compactes disponibles en diferents espessors, amb l'objectiu de poder solucionar qualsevol exigència tèrmica i acústica en divisòries i tancaments verticals per a edificiació residencial, oficines, locals comercial o hospitals, tant en obra nova com en rehabilitació: prets d'entramat autoportant i guix laminat (PYL) amb montants metàl·lics cada 600 mm, trasdossats per una o ambdúes cares de les parets antigues, etc.

URSA Air
Tipus de producte:
Aïllant per a canonades
Empresa:
URSA
Destaquem:

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental codi 270-Productes aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat. En el seu procés de fabricació s'utilitza un 35% de vidre reciclat.

Característiques:

Panells rígids de llana de vidre d'alta densitat concebuts per a la construcció de conductes d'aire condicionat, calefacció i ventilació. La rigidesa dels plafons i els revestiments del producte permeten construir conductes de climatització adaptats a altes velocitats amb mínimes pèrdues de càrrega i amb màximes atenuacions acústiques. Mantes flexibles de llana de vidre concebudes per a l'aïllament tèrmic exterior de conductes d'aire condicionat, calefacció i ventilació. Panells rígids de llana de vidre concebuts per a l'aïllament tèrmic i l'atenuació acústica per l'interior de conductes d'aire condicionat, calefacció i ventilació.

Aplicació:

Panells: Construcció de conductes de climatització i ventilació amb exigències de confort tèrmic-acústiques i excel·lent estanqueïtat. Mantes:Aïllament per l'exterior de conductes de climatització.

Disponibilitat:

Climarollo (TI 312 RA)
Tipus de producte:
Aïllant per a canonades
Empresa:
Knauf Insulation
Destaquem:

Ostenta el certificat de conformitat CE, d'acord amb la norma EN 13162, així com el certificat voluntari europeu KEYMARK i el segell ACERMI francès. Així mateix, el certificat EUCEB garantitza que Climarollo és un producte biossoluble i no perillós per a la salut, d'acord amb la Directiva Europea 97/69/CE. Fabricat amb ECOSE® Technology (tecnologia de resina lliure de formaldehids).

Característiques:

Climarollo (TI 312 RA) és un aïllant termoacústic de Llana Mineral Natural, que es presenta en foma de rotlles revestits en una de les seves cares amb al·lumini reforçat.

Aplicació:

Aïllament exterior de conductes metàl·lics de distribució d'aire, tant per a refrigeració com per a calefacció. Els conductes de xapa es forren en trans de 1,20 m de longitud (ample del rotlle) i una dimensió de perímetre d'acord a la secció del conducte, tenint en compte per al càlcul de la mateixa el nombre de plegats (cantells del conducte), l'espessor de la llana i la realització d'una solapa de tancament, que ha de ser posteriorment segellada amb cinta adhesiva d'al·lumini. Els trams de 1,20 m hauran igualment d'unir-se i segellar-se amb cinta adhesiva d'alumini.

Disponibilitat:

Rotlles de 1,20 m.

Manta Alumini (TI 312)
Tipus de producte:
Aïllant per a canonades
Empresa:
Knauf Insulation
Destaquem:

Ostenta el certificat de conformitat CE, d'acord amb la norma EN 13162, així com el certificat voluntari europeu KEYMARK i el segell ACERMI francès. Així mateix, el certificat EUCEB garantitza que Manta Aluminio és un producte biossoluble i no perillós per a la salut, d'acord amb la Directiva Europea 97/69/CE. Fabricat amb ECOSE® Technology (tecnologia de resina lliure de formaldehids).

Característiques:

Manta Alumini és un aïllant termo-acústic de Llana M ineral Natural amb textura uniforme, que es presenta en forma de rotlles revestits en una de les seves cares per kraft/alumini, que actua com a barrera de vapor d'altes prestacions per a locals amb higrometria elevada.

Aplicació:

Aïllament exterior de conductes metàl·lics de distribució d'aire, tant per a refrigeració com per a calefacció. A més, Manta Aluminio està destinada a l'aïllament tèrmic i acústic en construccions residencials, comercials i industrials, tant en obra nova com en rehabilitació. Es recomana la seva aplicació entre envanets sobre forjats de golfes no habitables, en falsos sotres i, en general, en palicació horitzontal i sense càrrega.

Disponibilitat:

Rotlles de 1,20 m d'ample revestits en una de les seves cares per kraft/alumini.

Neopor
Tipus de producte:
Sistema de perles de poliestirè amb absorbent d’infrarojos en base grafit
Empresa:
BASF Española S.L
Destaquem:

Estudi d’eco-eficiència energètica segons ISO 14040 y 14044 que avalua el cicle de vida complet del producte, del bressol a la tomba, validat pel Technischer Überwachungs-Verein (TÜV) d’Alemanya i la National Science Foundation (NSF) dels Estats Units. Actualment s’està elaborant la Declaració Ambiental de Producte sectorial segons ISO 14025 y EN 15804 emesa per l’ Institut Bauen und Umwelt e.V. d’Alemanya i gestionada per EUMEPS, per a blocs fabricats amb EPS amb absorbent d’infrarojos per a densitats de 15 Kg/m3 y 20 Kg/m3.

Característiques:

Neopor es composa de petites perles de poliestirè expandible (EPS) amb partícules de grafit que permeten la generació de panells d’aïllament un 20% més eficaços que els realitzats a partir d’EPS convencional. El resultat és una excel·lent relació cost/benefici. BASF produeix aquest material únic que els transformadors converteixen en solucions aïllants per un ampli rang d’aplicacions.

Aplicació:

Aïllament interior amb gruixos inferiors al dels EPS convencionals, el que representa una menor pèrdua d’espai a l’habitatge. Millora de l’aïllament contra el soroll. Excel·lent aïllament exterior (ETICS/SATE), que permet complir amb els requisits de “Consum d’energia quasi nul”. Injecció de les perles a les càmeres d’aire dels habitatges antics, per un aïllament tèrmic complet i durador.

Disponibilitat:

Cor Urban C16 RPT
Tipus de producte:
Finestra alumini
Empresa:
CORTIZO
Destaquem:

Finestra doble amb una transmitància tèrmica de 1,35 W/m2K i fins a 50 dB d'aïllament acústic que permet incorporar una veneciana o store al seu interior.

Característiques:

Sistema de doble fulla oculta de 122 mm que permet un quàdruple envidriament per a una total hermeticitat acústica i una òptima isolació tèrmica. Té la possibilitat d'incorporar una veneciana o un store a l'interior (50 mm), manuals o motoritzats, permetent l'accés a aquesta càmera per a neteja i manteniment. Té una sistema de quàdruple junta per millorar l'aïllament tèrmic i acústic. Transmitància: Uh (W/m2K) =1,35. Zones de compliment de CTE: A, B, C, D, E en funció del vidre. Permeabilitat a l'aire: UNE-EN 1026:2000. Classe .4 Estanquitat a l'aigua: UNE-EN 1027:2000 Classe E750. Resistència al vent: UNE-EN 12211:200 Classe 5. Aïllament acústic: fins a 50 dB de atenuació.

Aplicació:

Disponibilitat:

Possibilitat de bicolor: lacat colors (RAL motejats i rugosos), lacat imitació fusta i lacat antibacterià Anoditzat.

Termoargila
Tipus de producte:
Peça ceràmica aïllant
Empresa:
CONSORCIO TERMOARCILLA
Destaquem:

Minimitza el consum de materials per a aïllament acústic i tèrmic. No produeix al·lèrgies.

Característiques:

Bloc ceràmic amb qualitats aïllants tèrmiques i acústiques aconseguides gràcies a la inclusió de cel·les en les peces i a l’existència de macroporosos a d’interior del material. Termoargila facilita l’estalvi energètic contribuint al desenvolupament sostenible. Aquesta participació es fa evident en múltiples aspectes, que es manifesten tant en la fase inicial de la producció industrial dels blocs ceràmics com en l’obra, pel seu estalvi en estructura, en morter, en materials aïllants i en mà d’obra. En tractar-se d’un material ceràmic, Termoargila fa possible la construcció sana d’un habitatge sense problemes de toxicitat, radiacions ni al·lèrgies. Capacitat d’aïllament tèrmic i acústic i resistència al foc, característiques que redunden en una major economia, seguretat i confort. Conductivitat tèrmica (K) entre 1,32 i 0,60 W/m2K, en funció del gruix. Resistència a compressió >100Kg/cm2. Aïllament acústic de 47-52,5 dBA, en funció del gruix.

Aplicació:

Disponibilitat:

Dimensions de les peces: 30x19 cm i gruixos de 14, 19, 24 i 29 cm.

Mini mòdul
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

Ventilació natural o forçada en tota la superfície eliminant les humitats de l'interior de les parets, sostres i paviments.

Característiques:

Mini mòdul permet obtenir una capa de ventilació de només 3 cm sense comprometre l'estructura de l'edifici. Col·locat en paviments, crea una ventilació natural o forçada en tota la superfície permetent la dispersió del gas radó. Col·locat en parets permet crear una capa de ventilació i eliminar humitats. Col·locat en sostres millora el confort de l'estança i allarga la vida de la coberta, reduint la transmissió de calor, eliminant les humitats entre les teules i la coberta impermeabilitzant i evitant la formació de condensació que escurça la vida útil de les teules. Fabricat amb polipropilè reciclat, és reciclable al 100%.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes, reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

Peces de 50x50 cm.

Multimòdul
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

El plàstic reciclat consumeix bastant menys energia en la seva producció que el que es necessita per a la producció de materials verges: 2.1 Mj/kg consumits per a plàstics reciclats comparats amb 61 Mj/kg per a plàstics verges.

Característiques:

Multimòdul està realitzat només i exclusivament en polipropilè reciclat. La seva forma original i única en quatre revoltons és ideal per a cobrir àmplies superfícies en temps molt breus, proporcionar elevats nivells de solidesa durant la col.locació, a més la seva particular forma empotrable que permet la seva col·locació fins i tot en fileres esglaonades.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes i reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

Ample de 71x71 cm i alçades variables.

Forjats Sanitàris Soligú
Tipus de producte:
Element alleugerant - Aillament tèrmic i acústic
Empresa:
DALIFORMA, S.L
Destaquem:

El plàstic reciclat consumeix bastant menys energia en la seva producció que el que es necessita per a la producció de materials verges: 2.1 Mj/kg consumits per a plàstics reciclats comparats amb 61 Mj/kg per a plàstics verges.

Característiques:

La peça Soliglú és una peça modular de 66,6 x 33,3 cm en planta i 12 cm d'alçada de plàstic de polipropilè reciclat que ofereix la possibilitat d'obtenir un espai airejat d´una forma fàcil, immediata i econòmica. La resistència i facilitat de col·locació el converteixen en una solució econòmica i ideal per a tot tipus d'obres.

Aplicació:

Forjats sanitaris, soleres ventilades, buits tècnics, recrescudes, terrats, naus industrials, cambres frigorífiques, pistes poliesportives, rehabilitacions i reformes, reparacions de sòls irregulars i humits.

Disponibilitat:

66,6 x 33,3 x 10 cm. 66,6 x 33,3 x 12 cm.

CANNABRIC
Tipus de producte:
Aïllant tèrmic
Empresa:
CANNABRIC
Destaquem:

Recursos: Fabricat amb recursos renovables. Energia: Procés de fabricació de baix consum energètic. Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic.

Característiques:

Cannabric és un bloc massís per a la construcció a base de cànem, amb característiques especials tèrmiques, acústiques i bioclimàtiques. Ha estat desenvolupat per al seu possible ús en murs de càrrega monocapa. En ser la seva composició totalment natural (material vegetal, conglomerants naturals i aglomerants minerals i de reciclatge), el bloc és demanat per arquitectes i promotors responsables amb el medi ambient i amb interès de crear espais més habitables, confortables i saludables, de gran qualitat i durabilitat. Cannabric aprofita les característiques aïllants del cànem (amb una conductivitat tèrmica de 0,048 W / m • K). En ser lliure de nutrients a la teva tija, no està atacat per paràsits, per la qual cosa no s'ha de tractar ni en el seu cultiu ni en la seva posta en obra. Els components minerals del bloc aporten resistència mecànica, densitat i una elevada inèrcia tèrmica. D’aquesta manera resulta un bloc de construcció resistent a les càrregues, amb baixa conductivitat tèrmica (0,1875 W / m • K) i alta inèrcia tèrmica (1291 kJ / m3 • K), que té qualitats termofísiques que protegeixen tant del fred com de la calor, sense necessitat d’afegir aïllants en murs monocapa de poc gruix. En els conglomerants i aglomerants es treballa exclusivament amb materials naturals com terres i locals, materials que són de reduït consum d’energia en la seva fabricació i que al mateix temps tenen propietats naturals i bioclimàtics. Els components de Cannabric tenen característiques que creen un clima agradable a l'habitatge i un confort acústic elevat. Mantenen l'aire net i regulen la humitat ambiental per la qual cosa és important que els morters, possibles revestiments i pintures siguin lliures de ciment i de components químics per a no canviar les seves propietats.

Aplicació:

Disponibilitat:

Les peces de Cannabric són massisses, de color terra i una textura rugosa, no cuites però assecades a l'aire un temps mínim de 28 dies, per la qual cosa són més transpirables i consumeixen poca energia en la seva fabricació. Es fabriquen en tres mides: 30 x 14,5 x 10,5 [cm] (bloc sencer), 14,5 x 14,5 x 10,5 (mig bloc), 21,5 x 14,5 x 10,5 (tres-quart bloc). La seva presentació en obra es realitza en palets de 195/252/390 unitats.