Productes
SWSH NATURAL
Tipus de producte:
Apantallament anti-ones
Empresa:
CASAECOLOGICA
Destaquem:

Amb aquesta tela s'eviten els efectes nocius de les ones electromagnètiques.

Característiques:

Apantallament d'ones d'alta freqüència procedents de la telefonia mòbil i altres. És una tela teixida amb fils de coure platejats, 100% de cotó, netejable i fàcil de confeccionar i planxar. El coeficient d'amortitguació és de 40-20 dB en 200 MHz fins a 2,4 GHz.

Aplicació:

És adequada per a realitzar cortines.

Disponibilitat:

Està disponible amb una amplada de 250 m.

Maydilit
Tipus de producte:
Làmina de polietilè
Empresa:
Maydisa
Destaquem:

Residus: de reciclatge en un 100%.

Característiques:

Làmina impermeable a base de fibres microscòpiques de polietilè i polipropilè (HDPE/PP) no teixit. És impermeable però permeable al vapor d’aigua. És resistent a la ruptura, tolera temperatures extremes tant en èpoques de fred com de calor i pot estar exposada als raigs UV durant 4 mesos sense patir alteracions. Té una resistència al foc classe E. El polietilè i el polipropilè són materials sintètics simple, s’obtenen a partir de la polimerització de l’etilè i el propilè, respectivament. El cost energètic del procés de polimerització és baix comparat amb els processos previs que permeten l’obtenció dels monòmers. En tractar-se de materials termoplàstics, el grau de reciclabilitat és elevat.

Aplicació:

Apte per la impermeabilització de cobertes inclinades amb més de 10º de pendent, façanes ventilades i murs soterranis enterrats.

Disponibilitat:

Rotllo de longitud 50 m i amplada 1,5 m. Cada rotllo té un pes de 10 Kg.

Sunpipes
Tipus de producte:
Pou de llum
Empresa:
Sunlux
Destaquem:

Alt rendiment energètic. Sistema d'il·lumicació passiu.

Característiques:

Els conductes de sol són elements que capten la llum solar mitjançant cúpules situades a les cobertes dels edificis i la transporten fins a l'espai interior de l'edifici que interessa. Lightway està format per un tub rígid d'alumini format per un mirall altament reflectant.

Aplicació:

Disponibilitat:

SP230mm (9"): Apropiat per lavabos, rebedors, passadissos i qualsevol altre petit espai on és necessària la llum del dia. Arriba a il luminar fins a una superfície aproximada de 9,5 m2 amb una potència superior a una bombeta de 200 watts. SP300mm (1"): És la mesura més popular, recomanada per a banys, cuines, despatxos, habitacions, salons. Il·lumina fins a 14 m2 amb una potència que supera els 400 watts a l'estiu amb sol. SP450mm (18"): Diàmetre apropiat per il·luminar de manera natural sales de jocs, soterranis, grans salons de fins a 22 m2, on es necessita una gran il·luminació. SP530mm (21"): És el diàmetre especialment dissenyat per il·luminar oficines, guarderies, escoles, locals comercials, etc. Té una capacitat d'il·luminació de fins a 40 m2.

DEPLOSUN Tub de llum
Tipus de producte:
Pou de llum
Empresa:
ESPACIO SOLAR - TECNOLOGIA BIOCLIMÀTICA
Destaquem:

Alt rendiment energétic. Sistema d'il·luminació passiu.

Característiques:

El tub de llum es basa en unes claraboies situats a les cobertes dels edificis i uns conductes altament reflectants que transporten la llum solar a l'interior dels habitatges. Porteu la llum del sol fins espais foscos o sense finestres i gaudi de les indiscutibles avantatges de la llum natural gràcies al tub de llum. El resultat són espais lluminosos i plens de vida gràcies a la llum natural del sol. Transformi completament els llocs foscos o sense finestres i estalviï energia utilitzant una font gratuïta i sostenible.

Aplicació:

Disponibilitat:

GLASS TOP, FLAT TOP

DEPLOSUN Patis
Tipus de producte:
Pou de llum
Empresa:
ESPACIO SOLAR - TECNOLOGIA BIOCLIMÀTICA
Destaquem:

Alt rendiment energètic. Sistema d'il·lumicació passiu.

Característiques:

Sistema de reflectors que capta la llum del sol a la part superior dels patis i la dirigeix cap a l'interior, augmentant espectacularment la il·luminació d'aquests espais i convertint-los en veritables caixes de llum dins de l'edifici. El resultat és un augment del nivell d'il·luminació del pati de fins a 7 vegades el nivell original, amb múltiples raigs de llum sobre les parets i el fons que es van movent al llarg del dia il·luminant al seu torn els espais adjacents. Adaptable a qualsevol pati. Fàcil d'instal·lar. Obra nova i rehabilitació. Sense moviments ni manteniment. Optimitzat per al sol d'hivern. Patis coberts i descoberts. Projectes a mida.

Aplicació:

Disponibilitat:

DSP 500/600 A (ample) 50 cm B (alt) 60 cm h (distància entre files) 50 cm L (d. entre columnes) 60 cm. DSP 720/870 A (ample) 72 cm B (alt) 72 cm h (distància entre files) 60cm L (d. entre columnes) 60 cm. DSP200/620 A (ample) 20 cm B (alt) 57 cm h (distància entre files) 60cm L (d. entre columnes) 25 cm.

Finestra de fusta Biohaus
Tipus de producte:
Finestra de fusta
Empresa:
Biohaus
Destaquem:

Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic. Recursos: Extracció de material amb cura de l'impacte ambiental. Recursos: Fabricat amb recursos renovables. Residus: No conté elements organoclorats.

Característiques:

Finestres de fusta laminada en capes encolades de làrix dels Alps que permet obtenir perfils d´una elevada rigidesa. És una bona alternativa a la deforestació que pateixen els boscos tropicals. La junta central de la finestra no té contacte amb l'escopidors sinó amb la fusta. D'aquesta manera l'aire calent portador d'humitat de l'interior no arriba a tenir contacte amb l'escopidor i d'aquesta manera s'evita qualsevol tipus de condensació. La calor roman a l'habitació i la finestra queda protegida de la humitat per la baixa termoconductividad d'un material natural com és la fusta Un institut examinador independent calcular amb vidres estàndard G28, U-Wert (valor U) "Finestra" de UW = 1,2 W/m2K i una protecció contra el soroll de 34 dB.

Aplicació:

Les finestres de fusta Biohaus, es troben disponibles en una gran varietat de formes i colors.

Disponibilitat:

Crislan® California
Tipus de producte:
Vidre de control solar
Empresa:
CRICURSA
Destaquem:

Finestra amb bon aïllament tèrmic i bon control solar.

Característiques:

Vidre laminat transparent de control solar. És un vidre laminat d'alta tecnologia al qual se li afegeix un film (50 μ de gruix) de control solar entre dues làmines de PVB. La seva principal qualitat consisteix a controlar selectivament l'energia solar infraroja, la qual cosa permet una alta transmissió lluminosa visible. Inclou un film de control solar entre dues capes de butiral de polivinil que l'Uneix a dues llunes de vidre laminat, amb possibilitat de combinació amb variats tipus de vidre de diferents espessors i coloracions. Permet més d'un 70% de transmissió lluminosa amb un factor solar inferior a 0,45. Millora l'aïllament acústic. Seguretat i resistència a impactes. Protecció del 99% de raigs ultraviolats i reflexió de la calor solar superior al 50%. Redueix el consum elèctric i energètic tant a llum com en refrigeració del local.

Aplicació:

Tot tipus d'estructures exposades a la radiació solar planes o corbades: murs cortina, aparadors i finestres, cúpules, gelosies i claraboies, acristallaments inclinats, automòbils, ferrocarrils i embarcacions.

Disponibilitat:

Dimensions màximes / 2000 x 5800 mm.

Cilon 017
Tipus de producte:
Lona de cotó
Empresa:
Citel
Destaquem:

El cotó és un producte natural renovable. La producció té un impacte ambiental baix en comparació amb altres materials per a lones.

Característiques:

Lones de cotó de diferents gramatges i amplades, amb opció de diferents acabats com tractament impermeable, "no impermeable", antipúdrició, acabat suau, etc.

Aplicació:

Disponibilitat:

Portes de fusta Luvipol
Tipus de producte:
Porta de fusta
Empresa:
Luvipol
Destaquem:

Recursos: Fusta de boscos gestionats sosteniblement. Emissions: Baixa emissió de Compostos Orgànics Volàtils.

Característiques:

Portes emplafonades i vidrieres per a interiors i exteriors fabricades amb fusta provinent de boscos gestionats sosteniblement. Es fabriquen amb els següents acabats de fusta: sapely, diferents tipus de roure i pi.

Aplicació:

Disponibilitat:

Disponibles amb diferents formes i mides. Se serveixen a punt per donar-los l'acabat, sigui envernissat o lacat.

OSB2
Tipus de producte:
Tauler OSB
Empresa:
Sonae Arauco
Destaquem:

Emissions: Baixa emissió de Compostos Orgànics Volàtils. Residus: Residus de reciclatge secundari.

Característiques:

Tauler OSB 2 amb baix contingut de formaldehids, classe E1.

Aplicació:

Per a construccions de fusta (paviments, particions) i empaquetatge. Bona resistència mecànica.

Disponibilitat:

Es serveixen amb cantells rectes o amb encadellat a dues o a quatre cares. Disponibles en diferents formats i espessors de 6, 8, 10, 12, 15, 18 i 22 mm en els plafons amb cantell recte i de 15, 18 i 22 mm en els plafons amb encadellat. Sota comanda es poden fer servir peces amb talls especials i també amb tractament fungicida i insecticida.

OSB4
Tipus de producte:
Tauler OSB
Empresa:
Sonae Arauco
Destaquem:

Emissions: Baixa emissió de Compostos Orgànics Volàtils. Residus: Residus de reciclatge secundari

Característiques:

Tauler OSB 4 amb baix contingut de formaldehids, classe E1.

Aplicació:

Per a construccions de fusta: cobertes, murs, forjats, particions. Gran resistència a esforços mecànics.

Disponibilitat:

Disponibles en els següents formats: 5000x2500 mm, 5000x1250 mm i 2500x1250 mm, en espessors de 6, 8, 10, 12, 15, 18 i 22 mm. Sota comanda es poden servir peces amb talls especials i també amb tractament fungicida i insecticida.

Indaplak
Tipus de producte:
Placa cel ras
Empresa:
Buresinnova
Destaquem:

Emissions: No emet gasos tòxics o perillosos. Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic.

Característiques:

Placa d'escaiola per a sostres desmuntables d'entramat vist conformada per: escaiola, fibra de vidre i perlita. Aquests materials aporten lleugeresa, resistència i versatilitat a l'hora de desmuntar. La placa llisa Indaplak és una placa d'escaiola armada amb fibra de vidre. El parament, és a dir, la cara visible, és perfectament llisa. El revers o la cara rugosa està estriada per afavorir l'adherència dels elements de fixació que uneixen les plaques al sostre original. Característiques: proporciona aïllament tèrmic i acústic, calefacció o la ventilació per conductes, decoració, resistència al foc i regulador d'humitat ambiental.

Aplicació:

Disponibilitat:

Es presenta en dues modalitats: en estructura vista o semioculta i les seves mides són: 100,2 x 60,1 x 2,1 cm.

Climatac
Tipus de producte:
Porta de fusta
Empresa:
ClimaTAC®
Destaquem:

Emissions: No conté Compostos Orgànics Volàtils. Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic. Recursos: Fusta de boscos gestionats sosteniblement. Recursos: Producte amb vida útil llarga. Residus: No conté elements organoclorats ni residus tòxics o perillosos.

Característiques:

Finestra per a exterior fabricada amb un perfil europeu de fusta laminada de gran estabilitat estructural, amb el que se solucionen les deficiencies dels tancaments exteriors fets de fusta massissa (deformacions, esquerdes,...). La fusta utilitzada per aquests tancaments provenen de boscos gestionats sosteniblement tractada amb lasurs naturals a poro obert, que garantitzen una gran durabilitat. Gràcies a la doble junta de EPDM (cautxú natural) garantiza una màxima estanqueitat a l'aigua i al vent. La posibilitat d'utilitzar perfils més gruixuts permet incorporar en aquestes finestres doble vidre, donant més aïllament acústic i tèrmic al tancament.

Aplicació:

Disponibilitat:

Es construeixen combinant el treball artesanal amb l'última tecnologia de maquinària per control numèric. Aquesta combinació permet adaptar a qualsevol mesura i exigència del client, donant sempre un acabat professional.

Cor Urban C16 RPT
Tipus de producte:
Finestra alumini
Empresa:
CORTIZO
Destaquem:

Finestra doble amb una transmitància tèrmica de 1,35 W/m2K i fins a 50 dB d'aïllament acústic que permet incorporar una veneciana o store al seu interior.

Característiques:

Sistema de doble fulla oculta de 122 mm que permet un quàdruple envidriament per a una total hermeticitat acústica i una òptima isolació tèrmica. Té la possibilitat d'incorporar una veneciana o un store a l'interior (50 mm), manuals o motoritzats, permetent l'accés a aquesta càmera per a neteja i manteniment. Té una sistema de quàdruple junta per millorar l'aïllament tèrmic i acústic. Transmitància: Uh (W/m2K) =1,35. Zones de compliment de CTE: A, B, C, D, E en funció del vidre. Permeabilitat a l'aire: UNE-EN 1026:2000. Classe .4 Estanquitat a l'aigua: UNE-EN 1027:2000 Classe E750. Resistència al vent: UNE-EN 12211:200 Classe 5. Aïllament acústic: fins a 50 dB de atenuació.

Aplicació:

Disponibilitat:

Possibilitat de bicolor: lacat colors (RAL motejats i rugosos), lacat imitació fusta i lacat antibacterià Anoditzat.

Placa ceràmica
Tipus de producte:
Revestiment ceràmic
Empresa:
Favemanc
Destaquem:

Característiques:

El producte Placa ceràmica mitja per a façanes ventilades de l’empresa Favemanc-Gresmanc està dissenyat amb una càmara interna que les enforteix augmentant l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici. Van fixades mitjançant un sistema de subjecció a l’edifici de gran facilitat de muntatge, amb una fixació oculta i sense necessitat de realitzar incisions a la placa.

Aplicació:

El principal ús per a aquest producte és com a revestiment ceràmic per a sistemes de façana ventilada.

Disponibilitat:

El producte inclòs és un la Placa ceràmica mitja per a façana ventilada que inclou els següents models: - Peces ceràmiques per a façanes ventilades que es clasifique en el grup AIIa amb una absorció d’aigua entre 3% y 6%. - Denominació comercial: Plaques ceràmiques XB, XC y XD. - Formats nominals (mm): Ax394x15 / Ax387x18 / Ax390x24. A: longitud de la peça. La longitud de la peça, al tractar-se de peces conformades per extrusió, és variable i ve definida per les necessitats de cada obra. - Pes mig: 31 kg/m2.