Productes
KMK 113
Tipus de producte:
Lector òptic de consums
Empresa:
RedZ
Destaquem:

La recollida de dades de consum permet optimitzar la gestió energètica dels edificis.

Característiques:

Aparell per a la monitorització del consum elèctric. S’instal·la en el comptador de companyia (ha de ser comptador digital amb sortida òptica).

Aplicació:

Disponibilitat:

Sortida RS232 i USB.

CVM-MINI
Tipus de producte:
Analitzador de xarxa elèctrica
Empresa:
CIRCUTOR
Destaquem:

Permet monitoritzar el consum elèctric dels edificis per a millorar la seva gestió energètica.

Característiques:

Analitzador de xarxa elèctrica trifàsica preparat per a ser instal·lat en carril DIN. Captura dades instantànies, màxims i mínims.

Aplicació:

Disponibilitat:

Diferents models segons sortida de dades RS485, LonWorks, Ethernet...

CVM-C5
Tipus de producte:
Analitzador de xarxa elèctrica
Empresa:
CIRCUTOR
Destaquem:

Facilita la millora de la gestió energètica dels edificis. Permet visualitzar les emissions de CO2 vinculades al consum d'energia a l'edifici.

Característiques:

Analitzador de xarxa elèctrica que facilita la lectura de dades per la seva gran pantalla. L'equip visualitza tensió FASE-FASE, FASE-NEUTRE, corrent, freqüència, potència activa, aparent i reactiva, capacitiva i inductiva, Cos_PHI, paràmetres instantanis i costos i emissions de KgCO2 derivats del consum d'energia activa.

Aplicació:

Disponibilitat:

RTU ION7550
Tipus de producte:
Analitzador de xarxes
Empresa:
Schneider Electric
Destaquem:

Facilita la gestió energètica dels edificis.

Característiques:

Dispositiu per a la tarificació combinada d'aigua, aire, gas, electricitat i vapor. Accessible via web. Pot registrar i entregar les lectures d'un gran nombre de comptadors.

Aplicació:

Disponibilitat:

SE8000
Tipus de producte:
Controlador d'habitacions
Empresa:
Schneider Electric
Destaquem:

Facilita la gestió energètica de l'edifici.

Característiques:

Controlador-termostat específic per al control d'aerotermos o bombes de calor. Permet substituir els termostats i al incloure un sensor d'humitat i presència, facilita l'optmització de les condicions climàtiques de l'habitació. També es pot complementar amb contactors de finestra o porta per apagar la climatització quan aquestes s'obren.

Aplicació:

Pensat per a ser instal·lat en hotels, oficines, hospitals, escoles i comerços.

Disponibilitat:

Es pot adaptar el marc i la interfície de software per a que faci joc amb l'estètica de l'habitació o oficina.

SmartStruxure
Tipus de producte:
Solució integrada de gestió energètica
Empresa:
Schneider Electric
Destaquem:

Facilita la gestió energètica dels edificis.

Característiques:

Conjunt de hardware i software que utilitza protocols oberts per a facilitar la integració amb diferents aparells de mesura. Interfície d'usuari personalitzable amb horaris, alarmes, tendències i informes. Permet gestionar el consum d'energia i controlar sistemes de clima i il·luminació.

Aplicació:

Sistema integrat de gestió energètica.

Disponibilitat:

ZED-THL
Tipus de producte:
Sensor ambiental
Empresa:
2Embedcom, s.l.
Destaquem:

Facilita la gestió energètica dels edificis.

Característiques:

Sensor de temperatura, humitat i lluminositat que funciona per ZigBee i alimentat per bateries.

Aplicació:

Monitorització inalàmbrica de la temperatura, humitat i lluminositat.

Disponibilitat:

EnviR
Tipus de producte:
Monitor electricitat
Empresa:
Cliensol Energy
Destaquem:

Permet optimitzar la gestió energètica a la llar.

Característiques:

El gestor energètic EnviR està dissenyat per a poder observar fàcilment el consum elèctric en temps real. També es pot observar un gràfic amb el consum del matí, la tarda i la nit, l'hora i la temperatura ambient.

Aplicació:

Disponibilitat:

Monofàsic i trifàsic.