Baldocer registra la DAPcons® 002.024 per a Gres Porcelànic Mitjà

7-06-2019

Amb gairebé 25 anys d'experiència, 450.000 m² de sòl industrial i presència internacional en més de 120 paises, Baldocer s'aferma com una de les principals signatures del sector ceràmic castellonenc.

Amb la finalitat d'oferir productes cada vegada més lleugers, fiables i amb un menor impacte al seu entorn, ha registrat la DAPcons® 002.024 referent al Gres Porcellànic Mitjà; aquest inclou diferents models la viabilitat de resultats dels quals de l'Avaluació d'Impacte de Cicle de Vida (EICV) en cap cas supera el 10%. S'inclouen els següents grups d'absorció:
 -Grup Bla: conformat per premsatge amb absorció d'aigua E ≤0,5%.
 -Grup BIb: conformat per premsatge amb absorció d'aigua 0,5% < Eb ≤ 3%.

El principal ús recomanat per a aquest producte és com a pavimentació de sòls i/o revestiment de parets i façanes, tant d'interior com d'exterior.

L'empresa Rema Enginyeria SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l'encarregada d'elaborar aquesta DAPcons® posteriorment verificada per ITEC. Té validesa fins a maig de l'any 2024 i està basada en les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per a productes de revestiment ceràmic.
 Aquesta és una Declaració Ambiental de Producte “del bressol a la tomba”, és a dir, s'analitzen els impactes mediambientals del producte tenint en compte l'etapa de fabricació, construcció, ús i final de vida.

El Programa DAPconstrucción® va néixer l'any 2008 amb l'objectiu d'aglutinar empreses fabricadores que desitgen avançar en l'anàlisi dels impactes mediambientals dels seus productes i comprometre's amb la millora ambiental.