Élite Cementos registra les DAPcons® 100.001 i 100.002 per a productes de ciment

12-12-2017

La empresa Élite Cementos, especialitzada en la producció de ciment, ha registrat dues Declaracions Ambientals de Producte verificades amb el segell DAPcons®, dins del Programa DAPconstrucción®. Aquestes DAPs inclouen dos productes. 

D’una banda, la DAPcons® 100.001 referent a ciment Portland de classe resistent 52,5 MPa i, de l’altra, la DAPcons® 100.002 referent al producte CEM II que inclou diferents famílies de ciment Portland. En aquest últim cas, la variabilitat dels resultats de l’Avaluació de l’Inventari del Cicle de Vida (AICV) no supera, en cap cas, el 10%. Ambdós productes es produeixen a la Planta d’Élite Cementos, situada a la Dàrsena sud del Port de Castelló. 

L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l’encarregada d’elaborar l’Anàlisi de Cicle de Vida ACV, sent verificada posteriorment per ITeC. Ambdues DAPcons® són vàlides fins el mes de desembre del 2022 i es basen en les Regles de Categoria de Producte RCP 100 per a productes de la construcció en general.

En aquest cas, es tracta d’un ACV del bressol a la porta, el que significa que s’analitzen els impactes ambientals generats durant la fase de fabricació del producte i deixant fora les etapes de construcció, ús i final de vida. 

El Programa DAPconstrucción es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes ambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.