Nova guia d'edificació i salut

17-12-2019

El Consell General de l'Arquitectura Tècnica de Espanya (CGATE), i el Consell General de Col·legis Oficials de Metges de Espanya (CGCOM) han promogut una guia d'edificis saludables per a tècnics del sector de la construcció on s'enumeren les condicions i característiques que han de respectar-se en els edificis on passem més d'un 85% del nostre temps. 
 
Aquesta guia forma part d’un acord de col·laboració entre ambdues institucions per fomentar una edificació saludable i protegir la salut dels usuaris, a través d'accions conjuntes de caràcter formatiu i divulgatiu.

Es pot descarregar des d'aquest enllaç: http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/Gu%C3%ADa%20Siete%20Llaves%20CGATE-OMC.pdf