Asfaltos Chova SA registra tres noves DAPcons®

1-07-2019

L’empresa Asfaltos Chova SA, especialitzada en la producció d’impermeabilització i aïllament, ha registrat tres noves Declaracions Ambientals de Producte verificades en el Programa DAPconstrucción®. Aquestes DAPs inclouen el producte DAPcons® 100.013 referent a una Làmina asfàltica impermeabilitzant mitja, el producte DAPcons® 100.014 referent a una planxa mitjana d’aïllament tèrmic d’espuma de poliestirè extruït (XPS) i el producte DAPcons® 100.015 referent a una làmina aíllant acústica mitja.
 
Els productes es produeixen a la Planta d’Asfaltos Chova SA, situada a la Carretera de Tavernes-Liria, de Tavernes de la Valldigna, València.
 
L’empresa ReMa Ingeniería SL, membre afiliat al Programa DAPconstrucción®, ha estat l’encarregada d’elaborar l’anàlisi de cicle de vida ACV, sent verificada posteriorment per ITeC. Les DAPcons® són vàlides fins el mes de maig del 2024.
 
 
En aquests casos, es tracta d’un ACV de bressol a la tomba, el que significa que s’analitzen els impactes ambientals generats durant la fase de fabricació, les etapes de construcció, l’ús i el fi de vida del producte.
 
El Programa DAPconstrucción es va crear l’any 2008 i està especialitzat en productes de la construcció amb l’objectiu d’aglutinar empreses fabricants que desitgen avançar en l’anàlisi dels impactes ambientals dels seus productes i comprometre’s amb la millora ambiental.