Jornada "El radó en l'edificació"

19-03-2019

El gas radó és un gas radioactiu, sense color ni olor i present a l’interior dels edificis,  que es produeix a partir de la desintegració radioactiva natural de l’urani. Avui dia es coneix que el gas radó és la segona causa de càncer de pulmó en les persones tot i que encara és un element força desconegut. Per aquest motiu va ser declarat com a carcinogen humà l’any 1988 pel Centre Internacional d’Investigacions sobre el Càncer.

En base a la Directiva Europea 2013/59 del consell EURATOM, l’Estat Espanyol va iniciar, el 29 de juny del 2018, els tràmits d’audiència i informació pública per a la modificació del document bàsic DB HS-6 del CTE, incorporant una nova secció “HS-6 protecció front a la exposició al radó” per tal d’adaptar-lo a les noves exigències reglamentàries i limitar el risc d’exposició al radó en l’àmbit de l’edificació. 

Per tal de conèixer el radó, els efectes en la salut i com afectarà aquesta nova exigència al sector de l’edificació, el proper dijous 4 d’abril es durà a terme en el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona la jornada, d’accés gratuït: “El radó en l’edificació. Salut, CTE i nous reptes professionals” 

Per a més informació accedir a l’enllaç següent: https://www.apabcn.cat/ca_es/agenda/Pagines/rado-edificaci%C3%B3-salut-cte.aspx