Rehabilitació del centre cívic Can Portabella

Façana de l'edifici
Coberta fotovoltaica
Secció longitudinal
Arquitecte: Josep Bunyesc
El centre cívic Can Portabella de Barcelona patia diverses deficiències estructurals i calia actualitzar-ne els espais a la normativa actual. La seva rehabilitació i ampliació ha permès disposar de més tallers, sales polivalents i obrir al públic el jardí que envolta l’edifici.

En aquesta intervenció s’ha prioritzat minimitzar al màxim l’impacte ambiental de l’edifici. Per reduir la necessitat de nous materials, s’han conservat les façanes i el primer forjat, quedant a la vista els revoltons manuals i les biguetes metàl·liques existents. També s’han mantingut alguns arcs i pilars de fosa originals.

Arquitectura

La distribució de l’edifici es modifica recuperant el pati central original, cosa que permet l’entrada de llum per la façana sud de la segona planta. El pati actua com una gran lluerna aportant radiació solar a l’hivern. A l’estiu, es redueix aquesta aportació mitjançant un voladís.

Totes les obertures existents tenen persianes orientables amb sistema de control regulable respecte del nivell lumínic exterior i a la façana ventilada de la part ampliada hi ha porticons de xapa.

Materials

Per a la construcció de l’ampliació de l’edifici s’han utilitzat materials amb baix impacte ambiental: estructura de fusta contralaminada, entramat lleuger i aïlla- ments naturals. Els aïllaments arriben a nivells Passivhaus, permetent que l’edifici tingui una reduïda demanda energètica per a calefacció i refrigeració.

Energia

L’estratègia per assolir que l’edifici sigui energèticament positiu ha estat utilitzar el pressupost estalviat en instal·lacions convencionals per a la instal·lació d’un sistema fotovoltaic. Això s’ha pogut fer atesa l’elevada eficiència de l’edifici.

Amb la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en mode d’autoconsum, el balanç energètic esdevé net, és a dir, que l’edifici genera tanta energia com en consumeix.

El sistema de ventilació amb recuperació de calor compta amb dos sensors de CO2, un d’ells situat a la sala d’actes perquè es ventili només quan s’utilitza. A més, aquest sistema disposa d’un bypass per ventilar i refrigerar l’edifici amb refrigeració natural durant les nits d’estiu.